Opłaty drogowe

Infrastruktura, zdrowie publiczne i środowisko

Dlaczego korzystanie z dróg podlega opłacie?

Głównym celem pobierania opłat za korzystanie z dróg jest umożliwienie lokalnym samorządom budowy i utrzymania wysokiej jakości dróg, mostów i autostrad.

Niektóre opłaty, takie jak opłaty kongestyjne i opłaty związane ze strefami niskiej emisji, są również wykorzystywane do ograniczania zanieczyszczeń na określonych obszarach w celu poprawy jakości powietrza. Ma to na celu poprawę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego.

Wszystkie opłaty za korzystanie z dróg obsługiwane przez Epass24 są naliczane za pomocą kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Wszystkie opłaty drogowe są rejestrowane automatycznie, a następnie fakturowane.

Opłaty za korzystanie z dróg są nie przez wszystkich przyjmowanen pozytywnie, należy wziąć jednak pod uwagę, że są one wprowadzane w celu poprawy jakości życia społeczeństwa.

 

  • Opłaty kongestyjne
  • Opłaty za korzystanie z infrastruktury
  • Opłaty drogowe
  • Opłaty za przejazd mostem
  • Strefy niskiej emisji
  • Winieta (podatek drogowy)
  • Przeprawy promowe