Такси За Ползвателите На Пътища

Инфраструктура, обществено здраве и околна среда

Защо има пътни такси?

Основната цел на пътните такси е да се таксуват водачите за използване на пътищата и инфраструктурата, така че местните власти да могат да продължат да строят и поддържат висококачествени пътища, мостове и магистрали.

Някои таксувания като данъците за задръствания и таксите, свързани със зоните с ниски емисии, се използват и за намаляване на замърсяването в определени райони с цел подобряване на качеството на въздуха. Целта е да се подобри общественото здраве и околната среда.

Всички пътни такси, обработвани от Epass24, се издават от системата чрез камери ANPR (Автоматично разпознаване на регистрационния номер). Всички начисления за пътни такси се регистрират автоматично и след това се фактурират.

Не всеки харесва пътните такси, но в същото време е важно да се помни, че тези такси имат за цел да подобрят живота на всички граждани и на обществото като цяло.

 

  • Данъци за задръствания
  • Такси за инфраструктура
  • Пътни такси
  • Такси за мостове
  • Зони с ниски емисии
  • Винетка (пътен данък)
  • Такси за ферибот