Ceļa lietotāju maksu

Infrastruktūra, sabiedrības veselība un vide

Kāpēc vajadzīga ceļa lietotāja maksa?

Ceļu lietotāju maksu galvenais mērķis ir to iekasēšana no autovadītājiem par ceļu un infrastruktūras lietošanu, lai pašvaldības varētu turpināt būvēt un uzturēt augstas kvalitātes ceļus, tiltus un šosejas. 

Turklāt dažus maksājumus, piemēram, sastrēgumu nodokļu un maksas saistībā ar zemu izmešu zonām, izmanto, lai samazinātu piesārņojumu noteiktās teritorijās, uzlabojot gaisa kvalitāti. Mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību un vidi.

Visām ceļu lietotāju maksām, kuras apstrādā Epass24, tiek izmantotas ANPR (automātiskās numura zīmes atpazīšanas) kameras. Visas ceļu nodevas tiek reģistrētas automātiski, un pēc tam tiek izrakstīti rēķini.

Ne visi atzinīgi vērtē ceļu lietotāju maksas, tomēr ir svarīgi rēķināties, ka tās tiek ieviestas, lai kopumā uzlabotu sabiedrības dzīvi.

 

  • Sastrēgumu nodokļi
  • Infrastruktūras maksas
  • Ceļu nodevas
  • Tiltu nodevas
  • Zemas emisijas zonas
  • Vinjete (ceļa nodoklis)
  • Brauciens ar prāmi