Vejbrugerafgifter

Infrastruktur, folkesundhed og vores miljø

Hvorfor er der vejafgifter?

Hovedårsagen til indførelsen af vejafgifter er at finansiere investeringer i infrastruktur.

Nogle afgifter, såsom trængselsafgifter og afgifter i forbindelse med miljøzoner, er indført med det formål at reducere luftforureningen og trafikkøerne.

Alle vejafgifter, der håndteres af Epass24, er baseret på det såkaldte ANPR-system (Automatic Number Plate Recognition). Køretøjer registreres automatisk af et kamera, når de passerer gennem en kontrolstation, og køretøjets ejer tilsendes en faktura efterfølgende.

Ikke alle sætter pris på vejafgifter, men samtidig er det vigtigt at huske på, at disse afgifter har til formål at forbedre livet for alle borgere og for samfundet som helhed.

 

  • Trængselsafgifter
  • Infrastrukturafgifter
  • Vejafgifter
  • Brogebyrer
  • Miljøzoner
  • Kilometerskat
  • Færgepassager