Nemmere betaling af dine vejafgifter

Epass24 håndterer opkrævning af alle typer vejafgifter såsom trængselsafgifter, infrastrukturafgifter og vejafgifter.

Automatiske betalinger

Alle køretøjer, herunder udenlandsk indregistrerede køretøjer, der anvendes i Sverige og Norge, er forpligtet til at betale en vejafgift. Dine vejafgifter registreres automatisk og faktureres bagefter.

For nemmere betaling kan du registrere en konto med automatisk betaling af vejafgifter udstedt i Norge og Sverige.

Betal faktura for vejafgift

Epass24 er ansvarlig for opkrævning af vejafgifter på vegne af et stort antal europæiske vejafgiftsoperatører.

Specifikation af alle gebyrer og tilhørende betalingsinstruktioner findes på fakturaen.

Du kan også betale her på Epass24 med VISA eller Mastercard.

 

Vejafgifter

Vejafgifter indføres med det formål at forbedre infrastrukturen, sundheden og miljøet i samfundet.

Vejafgiftsoperatører

Vejafgifter findes i forskellige former i langt de fleste europæiske lande. De varetages og forvaltes af nationale og internationale vejoperatører.