Operatører

Epass24 opererer på vegne af private og offentlige vejafgiftsoperatører

Tilsluttede operatører

Sverige – Transportstyrelsen er en statslig myndighed med ansvar for det svenske vejnet. Som bilejer er du forpligtet til at betale trængselsafgift i Stockholm og Göteborg samt infrastrukturafgift i Skuru, Motala og Sundsvall.

Norge – TVejafgiftssystemet i Norge er opdelt i fem regioner med en enkelt ansvarlig vejafgiftsoperatør (bompengeselskap) i hver region; Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans og Bompengeselskap Nord. Disse selskaber opererer på vegne af Statens Vegvesen (norsk statslig myndighed med ansvar for vejnettet i Norge).

Færgeforbindelser i Norge drives af færgeselskaber (autopassferje.no). Disse selskaber opererer også på vegne af Statens Vegvesen.

Danmark – A/S Storebælt driver den 18 km lange bro over Storebælt. Fjordforbindelsen Frederikssund er ansvarlig for broafgifter over Roskilde Fjord via Kronprinsesse Marys Bro. 

Frankrig – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France driver motorveje i Nord- og Østfrankrig på vegne af den franske stat. I alt er SANEF ansvarlig for 1743 km motorvej.

Portugal – Ascendi driver seks betalingsveje på i alt 672 km på vegne af den portugisiske stat.

Alle de organisationer, der er beskrevet her, bruger Epass24 til at administrere vejafgifter, der normalt udstedes til køretøjer, der er registreret i udlandet.

Alle de organisationer, der er beskrevet her, bruger Epass24 til at administrere vejafgifter, der normalt udstedes til køretøjer, der er registreret i udlandet.

For mere information om hver vejafgiftsoperatør, klik på den respektive operatørs logo.