Bompengeselskaper

På vegne av myndigheter og selskaper

Oppdragsgivere i Europa

Sverige – Transportstyrelsen (The Swedish Transport Agency) er den myndighet som har ansvaret for det svenske veinettet. Som eier av et kjøretøy plikter man å betale rushtidsavgift ved passering av betalingsstasjoner i Stockholm og Göteborg samt veiavgift for bropassering i Skuru, Motala og Sundsvall.

Norge – I Norge er bompengeordningen ivaretatt av fem bompengeselskaper på oppdrag av Statens Vegvesen, som har ansvaret for det norske veinettet.
Selskapene som opererer i hver sin region er Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans og Bompengeselskap Nord.


Statens vegvesen har også ansvar for en rekke fergesamband der fergeselskaper er godkjent som operatører med betalingsløsning (autopassferje.no).

Danmark – A/S Storebælt forvalter bompengeordningen for den 18 km lange broen over Storebælt. Fjordforbindelsen Frederikssund har ansvaret for broavgiftene over Roskilde Fjord via Kronprinsesse Marys Bro.  

Frankrike – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France drifter motorveier i nord og øst i Frankrike på oppdrag av den franske staten. Totalt har SANEF ansvaret for 1743 km motorvei.

Portugal – Ascendi drifter bompengeordning for seks veistrekninger på oppdrag av den portugisiske staten. Ansvaret omfatter totalt 672 km vei.

Disse organisasjoner benytter Epass24 for å administrere vegavgifter, i hovedsak de som ilegges utenlandsregistrerte kjøretøyer.

I Norge og Sverige tilbyr Epass24 konto også automatisk belastning av bompenger for å gjøre betaling enklere for bileierne.

For mer informasjon om hver enkelt organisasjon som er tilknyttet Epass24, klikk på logoene.