Operatorzy Opłat Drogowych

Wyznaczony przez podmioty pobierające opłaty drogowe

Powiązani europejscy operatorzy opłat drogowych

Szwecja – Szwedzka Agencja Transportu jest organizacją rządową odpowiedzialną za szwedzki system opłat drogowych. Opłaty kongestyjne są pobierane w Sztokholmie i Göteborgu, a opłaty za przejazd mostem w Motali i Sundsvall.

Norwegia – System opłat drogowych w Norwegii jest podzielony na pięć regionów z poszczególnymi operatorami opłat: Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans i Bompengeselskap Nord. Działają one pod nadzorem Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych (Statens Vegvesen).

Połączenia promowe w Norwegii obsługiwane są przez operatorów promowych (autopassferje.no). Firmy te działają również w imieniu Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych. Za pomocą Epass24 nie można automatycznie płacić za bilety na prom. W związku z Autopassferje, Epass24 zajmuje się fakturowaniem biletów, które nie zostały opłacone na promie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://autopassferje.no/kundeservice.

Dania – A/S Storebælt zarządza 18-kilometrowym mostem przecinającym Wielki Bełt (Storebælt), który łączy wschodnią i zachodnią część Danii.  Fjordforbindelsen Frederikssund jest odpowiedzialne za zarządzanie opłatami za przejazd drogą ekspresową, która przecina fiord Roskilde przez most Księżniczki Marii. 

Francja – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France, zarządza autostradami na północy i wschodzie Francji na podstawie koncesji przyznanych przez rząd francuski. Jego sieć liczy 1743 km długości.

Portugalia – Ascendi dysponuje sześcioma portugalskimi koncesjami drogowymi i zarządza 672 km autostrad w całym kraju.

Wszystkie te organizacje wyznaczyły Epass24 do obsługi opłat drogowych pobieranych głównie od pojazdów zarejestrowanych za granicą.

W Szwecji i Norwegii, Epass24 dostarcza również rozwiązania do automatycznego pobierania opłat od użytkowników dróg.

Więcej szczegółów na temat każdego z przedstawionych operatorów można znaleźć na ich stronach internetowych.