Proste uiszczanie wszystkich opłat drogowych

Epass24 został wyznaczony do obsługi powiadomień i przetwarzania płatności dla wszystkich rodzajów opłat drogowych – takich jak opłaty drogowe, opłaty za przejazd mostem i opłaty kongestyjne. 

Płatność automatyczna

Wszystkie pojazdy poruszające się po Szwecji i Norwegii są zobowiązane do uiszczania opłat drogowych. Opłaty drogowe zostaną naliczone automatycznie, a następnie na podany adres zostanie wysłana faktura.

Aby ułatwić ten proces, możesz automatycznie uiszczać opłaty drogowe korzystając z konta na portalu Epass24.

Zapłać fakturę

Epass24 został wyznaczony przez kilku operatorów opłat drogowych w całej Europie do powiadamiania właścicieli pojazdów o nieuiszczonych opłatach za korzystanie z dróg.

Szczegóły dotyczące wszystkich opłat drogowych są wyszczególnione na fakturze przesłanej na zarejestrowany adres, która zawiera wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące płatności.

Płatności można również dokonać za pomocą karty Visa lub Mastercard.

 

Road User Charges

Road user charges are used to improve infrastructure, public health and the environment.

Operatorzy opłat drogowych

Opłaty za korzystanie z dróg zostały wprowadzone w większości krajów europejskich i są zarządzane przez krajowych operatorów opłat drogowych.