Om Oss

Et svensk teknologi selskap

Om Epass24

Epass24 ble lansert i 2015 i nært samarbeid med Transportstyrelsen (Swedish Transport Agency). Formålet var å gjøre det enklere for utenlandske eiere av kjøretøyer å betale svenske bompenger (rushtidsavgifter og veiavgifter).

I dag benyttes plattformen av en rekke europeiske bompengeselskaper til administrasjon av alle typer av veiavgifter.

Mer enn 400 000 kjøretøyer er tilknyttet automatisk betaling av bompenger og plattformen håndterer over 24 millioner passeringer per år.

Systemet er sertifisert i henhold til ISO 27001 og ISO 9001 og er utviklet i samsvar med gjeldende lover og regelverk slik som GDPR (personvernforordningen EU2016/679).

Epass24 er eid og drives av ParkTrade Europe AB. For mer informasjon, se www.parktrade.com.

Epass24
ParkTrade Europe AB
Sturegatan 16
114 36 Stockholm
Sweden

ParkTrade Europe AB er et svensk selskap med org.nr. 5566730551

 

+400 000 kjøretøyer er allerede tilknyttet