Om oss

Epass24 är ett svenskt teknikbolag som verkar på uppdrag av privata och offentliga vägoperatörer

Om Epass24

Epass24 lanserads 2015 i nära samarbete med Transportstyrelsen. Syftet var att underlätta för icke svenska fordonsägare att betala svenska vägavgifter (trängselskatt och infrastrukturavgift).

Idag används plattformen av ett antal Europiska vägoperatörer, privata såväl som offentliga, och hanterar alla typer av vägavgifter.

Över 300 000 fordon är ansluta för automatisk betalning och plattformen hanterar över 12 miljoner passager per år.

Systemet är certifierat i enlighet med ISO 27001 och ISO 9001 och utvecklat i enlighet med gällande lagstiftning såsom GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679.

Epass24 ägs av ParkTrade Europe AB.

Epass24
ParkTrade Europe AB
Sturegatan 16
114 36 Stockholm
Sverige

ParkTrade Europe AB är ett svenskt bolag med organisationsnummer 5566730551

 

+300 000 fordon är redan anslutna