Heffingen van weggebruikers

Infrastructuur, volksgezondheid en het milieu

Waarom heffingen voor weggebruikers?

Het belangrijkste doel van de heffingen voor weggebruikers is om bestuurders te belasten voor het gebruik van wegen en infrastructuur, zodat lokale overheden wegen, bruggen en snelwegen van hoge kwaliteit kunnen blijven bouwen en onderhouden.

Sommige heffingen, zoals congestiebelastingen en heffingen in verband met zones met lage uitstoot, worden ook gebruikt om de vervuiling in specifieke gebieden te verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is de volksgezondheid te verbeteren en het milieu te verbeteren.

Alle kosten voor weggebruikers die door Epass24 worden verwerkt, worden via ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) gedetecteerd. Alle tolheffingen worden automatisch geregistreerd en achteraf gefactureerd.

De heffingen voor weggebruikers worden niet door iedereen verwelkomd, maar het is belangrijk om in overweging te nemen dat ze worden gebruikt om het leven voor de gehele samenleving beter te maken.

 

  • Congestiebelastingen
  • Infrastructuurkosten
  • Wegentolheffingen
  • Brugtolheffingen
  • Lage emissiezones
  • Vignet (wegenbelasting)
  • Veerbootpassages