Teekasutusmaksud

Infrastruktuur, rahvatervis ja keskkond

Milleks on vaja teekasutusmakse?

Teekasutusmaksude peamine eesmärk on maksustada sõidukijuhte teede ja infrastruktuuri kasutamise eest, nii saavad kohalikud omavalitsused jätkata kvaliteetsete teede, sildade ja kiirteede rajamist ning hooldamist. 

Mõnede maksude, näiteks ummikute ja vähese saastega piirkondadega seotud maksude, eesmärk on vähendada teatud piirkondades saastet, et parandada õhu kvaliteeti. Sel viisil toetatakse rahvatervist ja parandatakse elukeskkonda.

Kõik Epass24 poolt hallatavad teekasutusmaksud põhinevad ANPR (numbrimärgi automaatse tuvastamise) kaamerasüsteemidel. Kõik teemaksud registreeritakse automaatselt ja hiljem väljastatakse arve.

Mõnedele ei meeldi teekasutustasud, kuid on oluline arvestada, et neid rakendatakse kogu ühiskonna elu paremaks muutmiseks.

 

  • Ummikumaksud
  • Infrastruktuuri tasud
  • Teemaksud
  • Sillamaksud
  • Vähese saastega piirkonnad
  • Teemaksukleebis (teemaks)
  • Praamiületused