Лесно плащане на всички пътни такси

Epass24 е отговорна за управлението на уведомяването и обработката на плащанията за всички видове такси за ползвателите на пътищата – например данъци за задръствания, такси за ползване на инфраструктура и пътни такси. 

Автоматично плащане

Всички превозни средства, движещи се в Швеция и Норвегия, трябва да плащат пътни такси. Вашите пътни такси ще бъдат регистрирани автоматично, след което на вашия регистриран адрес ще бъде изпратена фактура.

За да улесните този процес, можете автоматично да плащате пътните такси чрез регистриране на акаунт в Epass24.

Плащане на фактура

Epass24 е определен от няколко оператори на пътни такси в цяла Европа да уведомява собствениците на превозни средства за неплатени пътни такси.

Данните на всички пътни такси са подробно описани във фактурата, изпратена на вашия регистриран адрес, заедно с всички необходими инструкции за плащане.

Пътни такси за ползвателите на пътища

Таксите за ползвателите на пътища се използват за подобряване на инфраструктурата, общественото здраве и околната среда.

Оператори на пътни такси

Пътните такси са въведени в повечето европейски държави и се управляват от национални оператори на пътни такси.