Handling of personal data

Vi begrenser adgangen til personopplysninger og sikrer informasjonen etter aller beste evne

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger siktes til all informasjon som kan knyttes opp mot en fysisk person. Dette kan for eksempel være navn, adresse, epostadresse og opplysninger om bankkonto og kortnummer.

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi lagrer opplysningene bare så lenge våre brukere (eieren av kjøretøyet) og/eller tilknyttede bompengeselskaper ønsker, og i samsvar med gjeldende lover og regler slik som GDPR (personvernforordningen EU2016/679).

Hvilken informasjon behandler vi?

Følgende informasjon om eiere av kjøretøyer/brukere av Epass24.com blir behandlet av oss: (i) navn, (ii) adresse, (iii) epost-adresse, (iv) betalingsopplysninger slik som kortinformasjon, (v) beskrivelse av kjøretøy samt registreringsnummer og (vi) opplysninger om bompenger med tilhørende dokumentasjon slik som foto av passeringer.

Deles informasjon med andre?

Opplysninger deles og behandles av noen nøye utvalgte underleverandører og samarbeidspartnere for at vi skal kunne utføre vårt oppdrag. Eksempel på slike databehandlere kan være postdistributører og inkassobyråer (for innkreving av ubetalte bompenger).

Om du har ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger, se vår “Data Processing Policy” eller ta kontakt med oss på support@epass24.com.