Hantering av personlig data

Vi begränsar access till personlig data och skyddar den i enlighet med ISO 27001.

Vad är personlig data?

All data som kan länkas till en person anses vara personlig data. Detta kan till exempel vara en individs namn, adress, bank- och kontouppgifter.

 

Hur länge lagras data?

Vi lagrar enkom data så länge som våra användare (fordonsägaren) och/eller anslutna vägtullsoperatörer önskar, samt i enlighet med gällande lagstiftning så som General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Vilken data hanterar vi?

Vi hanterar följande typer av data i relation till fordonsägare/användare av Epass24.com: (i) namn, (ii) adress, (iii) email adress, (iv) betalningsuppgifter så som kreditkortsuppgifter, (v) fordonsdetaljer och registreringsnummer och (vi) uppgifter om vägavgifter samt där till hörande dokumentation såsom foto uppgifter på vägpassager.

Delas data

Data delas ibland med med väl utvalda underleverantörer. Exempel på underleverantörer kan vara postdistributörer och kortinlösare (aktörer som på vårt uppdrag ansvarar för att hantera kortbetalningar).

Om du har ytterligare funderingar kring hur vi hanterar personlig data vänligt se vår “Data Processing Policy” eller sänd ett email till support@epass24.com.