Isikuandmete töötlemise

Piirame rangelt mis tahes juurdepääsu teie isikuandmetele ja kaitseme neid oma võimaluste piires.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on konkreetse isikuga seotud teave. See võib sisaldada näiteks isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, pangakonto ja maksekaardi üksikasju.

 

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Säilitame isikuandmeid ainult Tarbija (sõiduki omanik/Epass24 konto kasutaja), Kliendi (teemaksusüsteemi haldur) poolt kindlaks määratud ajaks ja kooskõlas asjakohaste õigusaktidega, näiteks, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Milliseid andmeid me töötleme?

Töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid: (i) nimi (nt sõiduki registreeritud omanik), (ii) aadress (nt sõiduki registreeritud omanik), (iii) e-posti aadress, (iv) maksekaardi üksikasjad, (v) sõiduki mudel ja registreerimisnumber ja (vi) teekasutusmaksude üksikasjad (sealhulgas fotod).

Kas andmeid jagatakse?

Isikuandmete teatud osa töötlemiseks kasutame alltöötlejaid. Alltöötlejad on näiteks postivedajad ja võlgade sissenõudmise partnerid, kes tegutsevad meie nimel võlgnevuste kätte saamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme, vaadake meie Andmekaitsepoliitikat või kirjutage meile aadressil support@epass24.com