Handling of personal data

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens strikt en beschermen deze naar ons beste vermogen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die aan een individu zijn gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres, bankrekeninggegevens en betaalkaartgegevens van een persoon omvatten.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

We bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende een periode die is gespecificeerd door de Klant (de eigenaar van het voertuig/Epass24-accountgebruiker), de Cliënt (de toloperator) en in overeenstemming met relevante wetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën van persoonlijke gegevens: (i) naam (bijvoorbeeld van de geregistreerde eigenaar van een voertuig), (ii) adres (bijvoorbeeld van de geregistreerde eigenaar van een voertuig), (iii) e-mailadres, (iv) gegevens van de betaalkaart, (v) het voertuigmodel en het kenteken, en (vi) gegevens over de heffingen van weggebruikers (inclusief foto’s).

Moeten gegevens worden gedeeld?

We gebruiken subverwerkers om een deel van de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren. Voorbeelden van subverwerkers zijn postdistributeurs en incassopartners die namens ons handelen om uitstaande schulden te innen.

Als u nog vragen hebt over hoe we met persoonlijke zaken omgaan raadpleeg ons beleid over gegevensbescherming of stuur ons een e-mail op support@epass24.com