Asmens duomenų tvarkymo

Mes griežtai ribojame bet kokią prieigą prie jūsų asmens duomenų ir saugome juos kaip įmanoma geriau

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra informacija apie konkretų asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės duomenys.

 

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Asmens duomenis saugome tik Naudotojo (transporto priemonės savininko ir „Epass24“ paskyros naudotojo) ir Kliento (kelių mokesčių operatoriaus) nurodytą laikotarpį ir laikydamiesi atitinkamų teisės aktų, tokių kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), bet juo neapsiribojant.

Kokius duomenis tvarkome?

Mes tvarkome šių kategorijų asmens duomenis: (i) vardas ir pavardė (pvz., registruotos transporto priemonės valdytojo vardas ir pavardė), (ii) adresas (pvz., registruotos transporto priemonės valdytojo adresas), (iii) el. pašto adresas, (iv) išsamūs mokėjimo kortelės duomenys, (v) transporto priemonės modelis ir registracijos numeris, (vi) išsami informacija apie kelių naudotojo mokesčius (įskaitant nuotraukas).

Ar dalijamės duomenimis?

Kad galėtume tvarkyti asmens duomenis, bendradarbiaujame su pagalbiniais duomenų tvarkytojais, tokiais kaip pašto tarnybos ir skolų išieškojimo partneriai, kurie veikia mūsų vardu, kad išieškotų nesumokėtas skolas.

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, perskaitykite mūsų duomenų apsaugos politiką arba parašykite mums el. paštu: support@epass24.com