Automatisk betalning

Betala dina vägavgifter med Epass24

Vägavgifter i Sverige & Norge

I Sverige och Norge måste alla fordon, inklusive utlandsregistrerade fordon, betala vägavgift. ANPR systemet (Automatic Number Plate Recognition System) registrera automatiskt fordon som passerar genom vägnätet.

Epass24 används av alla vägoperatörer i Sverige och Norge för att underlätta betalning av vägavgifter. Om ditt fordon är registrerat i Sverige kan du betala alla dina norska vägavgifter automatiskt med Epass24. Däremot kan du inte använda ett Epass24 konto för att betala svenska vägavgifter, om ditt fordon är registrerat i Sverige. Har du ett fordon registrerat i Norge, kan du använda Epass24 för att betala dina svenska vägavgifter automatiskt.

Ägare till fordon registrerade utanför Sverige eller Norge kan använda Epass24 för att betala alla avgifter.

Ett konto hos Epass24 säkerställer att du betalar rätt belopp i rätt tid. Detta hjälper dig att undvika att betala för sent, vilket kan medföra att berörd vägoperatör kan pålägga extra avgifter för sen betalning.

Du kan registrera flera fordon för enklare administration och kontroll.

Epass24 är gratis, du betalar bara för väganvändningen.

”En tilläggsavgift på 500 sek utfärdas om du betalar trängselskatt i Sverige försent.

Med mitt Epass24 konto säkerställer jag att betalningen alltid görs i rätt tid. Tack Epass!”

”Var på en underbar semester i Norge och körde genom Sverige.

Under resan, registrerade jag mig på Epass24 och både mina svenska och norska vägtullavgifter drogs på mitt kort helt automatiskt.

Superenkelt och inte alls så som man är van vid att betala vägavgifter i Italien, där man behöver stanna vid tullstationen.” 

Vägavgifter

Vägavgifter införs i syfte att förbättra infrastruktur, hälsa och miljön i samhället.

Anslutna operatörer

Vägavgifter återfinns i olika former i de allra flesta Europiska länder. De hanteras och sköts av nationella och internationella vägoperatörer.