Debt Collection

Kõigi sõidukiomanike võrdne kohtlemine

Võlgade sissenõudmine Euroopas

Teekasutajate maksustamise põhimõte on maksustada inimesi, kes kasutavad konkreetseid sildu, maanteid, teedevõrke või parkimiskohti.

Kahjuks ei tasu väike osa inimesi, vähem kui 0,5% kõigist klientidest, oma teekasutusmakse õigeaegselt, seda ka pärast meeldetuletusi.

Võlgade sissenõudmine nendelt, kes püsivalt ei maksa, on ainult õiglane suurema osa inimeste suhtes, kes maksavad õigeaegselt.

Kui sõiduki omanik ei ole tähtajaks ikka veel tasunud, antakse võlgnevus üle meie määratud võlgade sissenõudmise partnerile.

Kulud võivad oluliselt suureneda kõigil, kes pole õigeaegselt tasunud. Pange tähele, et selles etapis tegeleb võlaga meie partneragentuur ja kõik, kes saavad posti teel täitmisteate, peavad oma võla neile tasuma.

Epass24 on määranud kõigis Euroopa riikides võlgade sissenõudmise partnerid, kes tegutsevad teemaksusüsteemi haldurite nimel.

Kui olete saanud teate mõnelt meie partnerilt, siis võtke küsimuste korral nendega otse ühendust.